APP STORE

GOOGLE PLAY

Jak může CO2IN přispět k větší energetické bezpečnosti Česka?

Válečný konflikt na Ukrajině významně proměnil pohled na závislost na fosilních palivech. Není to tak dávno, kdy tábor příznivců bezstarostného spalování fosilního plynu, ropy a uhlí celkem úspěšně zpochybňoval projevy a zlehčoval rizika globálního oteplování. Brutální válka, vysílaná v přímém přenosu do každé domácnosti, však přináší nová nebezpečí. Ta lze jen velmi obtížně bagatelizovat, stejně jako probíhající klimatickou změnu. Ať už se jedná o ohrožení bezpečnosti energetiky a všech navazujících uživatelů v důsledku zdražování nebo výpadku dodávek, či přímo o zneužití výnosů z prodeje paliv k financování válek.

V českém prostředí, které se až donedávna nezřídka vymezovalo vůči projevům evropského „zeleného šílenství“, nyní znervózněli jak skalní příznivci fosilních paliv, tak i sami architekti „výhodného“ vztahu s prakticky monopolním dodavatelem plynu, ropy, jaderného paliva a dalších údajných nezbytností. Přitom ten zatím využil jen schopnost manipulace s cenou. Přerušením dodávek až dosud jen nepřímo hrozil a k vojenskému ničení energetické infrastruktury přistoupil jen na relativně vzdáleném teritoriu Ukrajiny. V důsledku globální povahy konfliktu je však už zřejmé, že bude mít dlouhodobé a dalekosáhlé důsledky nejenom na nás. A to se zásadním strategickým dopadem. Z výše uvedených důvodů předpokládáme, že jak u nás, tak v celém demokratickém světě význam energetické bezpečnosti ještě významně vzroste.

Projekt CO2IN může v této věci výrazně pomoci. Jednak jako páka k přímému snižování emisí CO2 (a tím i emisí zdraví škodlivých látek), jednak jako motivační faktor pro podporu energetických úspor a výstavbu čistých domácích zdrojů. Prostředky získávané z aukcí emisních povolenek, pak mohou být přímo využity k financování výstavby decentrální bezemisní energetiky a zvyšování energetické a ekonomické soběstačnosti.

+420 234 701 406 | [email protected] | Smluvní podmínky
The CO2IN, a.s. Pobřežní 620/3, Praha 186 00, IČO 09450050

© 2024 CO2IN ALL RIGHTS RESERVED

1 CO2IN
=
menu close
Převodník
>
100 =

100 =

100 =

100 =

Referenční cena CO2IN.
Hodnota přepočtu Kč se řídí kurzem ČNB.