APP STORE

GOOGLE PLAY

Klimatická změna

​V současné době je za největší úkol lidstva jako celku považováno omezení globálního oteplování. Členské státy Evropské unie si jako dva dlouhodobé cíle stanovily dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 %. Spojené státy v současné době přijaly podobný závazek. K dosažení těchto cílů má přispět i projekt CO2IN.

Klima Země se změnilo již v minulosti, mění se nyní a bude se měnit i v budoucnu. Emise skleníkových plynů, odlesňování, nevhodné zemědělské postupy a znečišťování životního prostředí v posledních dvou stoletích však vyvolalo změny, které mají podstatný dopad na životní prostředí celé planety. Z klimatického hlediska je významná zejména hladina oxidu uhličitého (CO2), která se v atmosféře zvýšila zhruba o 40 % a je doprovázena zvýšenými hladinami metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O). Jevy doprovázející tyto atmosférické změny se označují jako klimatické změny a mezi jejich hlavní projevy patří globální oteplování, extrémní výkyvy počasí, změny v rozložení srážek a stoupající hladina moří.

Na rozdíl od přirozených klimatických změn je změna způsobená člověkem velmi rychlá a výrazně tak omezuje adaptaci fauny a flóry na tyto nové podmínky. V mnoha oblastech může představovat hrozbu pro zemědělskou produkci a způsobit nedostatek vody, přičemž stoupající hladina moří často ohrožuje hustě osídlené pobřežní oblasti. V extrémních případech může dojít k tomu, že se některé oblasti stanou v důsledku vysokých teplot a nedostatku vody zcela neobyvatelné.

oil pump
GtCO2/year

+420 234 701 406 | [email protected] | Smluvní podmínky
The CO2IN, a.s. Pobřežní 620/3, Praha 186 00, IČO 09450050

© 2024 CO2IN ALL RIGHTS RESERVED

1 CO2IN
=
menu close
Převodník
>
100 =

100 =

100 =

100 =

Referenční cena CO2IN.
Hodnota přepočtu Kč se řídí kurzem ČNB.