APP STORE

GOOGLE PLAY

Udržitelnost digitálních aktiv agendou americké vlády

Americký prezident Joe Biden podepsal novelu zákona o zajištění odpovědného rozvoje digitálních aktiv.

Nařízení se skládá z šesti hlavních bodů: ochrana spotřebitelů a investorů, finanční stabilita, nezákonné aktivity, vedoucí postavení USA v globálních finančních systémech, spravedlivé finanční začlenění a v neposlední řadě snižování negativních klimatických dopadů digitálních aktiv.  

Poslední zmiňovaný bod naráží zejména na enormní energetickou náročnost bitcoinu a jiných kryptoměn. Zde by na scénu mohl vstoupit CO2IN, který tento problém řeší tím nejelegantnějším způsobem. Jeho samotným používáním se offsetuje mnohonásobně více emisí oxidu uhličitého, než kolik vytvoří.  

+420 234 701 406 | [email protected] | Smluvní podmínky
The CO2IN, a.s. Pobřežní 620/3, Praha 186 00, IČO 09450050

© 2023 CO2IN ALL RIGHTS RESERVED

1 CO2IN
=
menu close
Převodník
>
100 =

100 =

100 =

100 =

Referenční cena CO2IN.
Hodnota přepočtu Kč se řídí kurzem ČNB.