APP STORE

GOOGLE PLAY

Emise CO2 v EU klesají

Emise skleníkových plynů vyjádřené ekvivalentech oxidu uhličitého v zemích Evropské unie klesají. Vyplývá to z nedávno zveřejněné zprávy Eurostatu.

Podle dat shromážděných z 64 odvětví a také ze segmentu domácností dosáhly v roce 2020 emise vyjádřené v ekvivalentu CO2 3,5 miliardy tun. Ve srovnání s rokem 2019 přitom poklesly o 9%a ve srovnání s rokem 2008 o 24%.

Pokud jde o podíl jednotlivých odvětví, tak největším emitentem je průmyslová výroba, zodpovědná za 21% celkových emisí (740 milionů tun), následovaná energetikou (719 milionů tun). Na třetím místě jsou emise uhlíku způsobené spotřebou domácností, včetně dopravy a vytápění. Velký pokles emisí nastal především v energetice. Naopak u zemědělství, lesnictví a rybářství k žádnému zásadnímu poklesu nedošlo.

Podle zprávy Eurostatu

+420 234 701 406 | [email protected] | Smluvní podmínky
The CO2IN, a.s. Pobřežní 620/3, Praha 186 00, IČO 09450050

© 2023 CO2IN ALL RIGHTS RESERVED

1 CO2IN
=
menu close
Převodník
>
100 =

100 =

100 =

100 =

Referenční cena CO2IN.
Hodnota přepočtu Kč se řídí kurzem ČNB.