CO2IN SAZEBNÍK

Účinný od 23. února 2022

1. POPLATKY

Níže uvedená tabulka uvádí přehled poplatků účtovaných Společností The CO2IN, a.s. za své služby poskytované v mobilní aplikaci CO2IN, jak je uvedeno ve VOP a dalších Dokumentech.

Poplatky se vypočítají z obratu dané transakce (celková hodnota transakce v EUR nebo množství CO2IN, podle relevance).

Transakční poplatky jsou automaticky odečteny z příslušné peněženky (EUR, CO2IN) jako nedílná součást transakce. V mobilní aplikaci vždy uvidíte výši poplatku a jeho denominaci (EUR, CO2IN).

Všechny transakce a poplatky se počítají s přesností na čtyři desetinná místa, nicméně v aplikaci se zobrazuje hodnota zaokrouhlená pouze na dvě desetinná místa.

Minimální transakční poplatky ve výši 0,01 CO2IN se vztahují na transakce PLATIT (PAY) a SPÁLIT (BURN).

Transakce, za které se platí poplatek, jsou následující:

Vysvětlivka: Přijímání tokenů CO2IN od jiného uživatele není zpoplatněno na straně příjemce. Poplatek za transakci CO2IN PLATIT (PAY) vždy nese původce platby (plátce), tj. účet, ze kterého jsou tokeny CO2IN zasílány.

Druh transakce Poplatek (v %) Denominace poplatku Minimální objem transakce Minimální výše poplatku
KOUPIT CO2IN 1,00 EUR 1 CO2IN 0,01 EUR
PRODAT CO2IN 2,00 EUR 1 CO2IN 0,01 EUR
PLATIT CO2IN 0,10 CO2IN 0,01 CO2IN 0,01 CO2IN
SPÁLIT CO2IN 0,10 CO2IN 0,01 CO2IN 0,01 CO2IN

2. LIMITY

Celkový Základní limit pro všechny neverifikované účty pro účely celkového navýšení účtu (TOP UP):
400 EUR nebo 10.000 CZK.

Standardní celkový Limit pro verifikované účty pro účely celkového navýšení účtu (TOP UP): (i) 10.000 EUR nebo 250.000 CZK u Klientů (spotřebitelů) starších 18 let, podnikajících fyzických osob a právnických osob a (ii) 4.000 EUR nebo 100.000 CZK u Klientů (spotřebitelů) mladších 18 let. Limit může Společnost kdykoliv jakýmkoli způsobem upravit nebo obnovit dle vyhodnocení rizik na základě údajů zaslaných Klientem, jakož i na základě chování Klienta a dalších informací o Klientovi. Společnost si vyhrazuje veškerá práva na úpravu nebo obnovu Limitu pro jakéhokoli Klienta podle vlastního uvážení.

Minimální částka pro jednotlivé navýšení účtu (TOP UP) pro všechny registrované, verifikované i neverifikované, účty:
4 EUR nebo 100 CZK.

3. KONVERZE MĚN

Při navýšení Účtu (TOP UP) učiněného v CZK bude příslušná částka převedena na EUR podle směnného kurzu vypočteného takto:

Oficiální směnný kurz České národní banky platný k okamžiku směny + 0,1 CZK

Např. při navýšení účtu (TOP UP) o 1.000 CZK a kurzu ČNB 24,9 CZK/EUR bude na účet Klienta připsáno 40 EUR, počítáno jako 1.000 CZK děleno (24,9 + 0,1), tj. 25 CZK/EUR.

Při výběru z Účtu (WITHDRAWAL) na účet vedený v CZK bude příslušná částka přepočtena na CZK podle směnného kurzu vypočteného následovně:

Oficiální směnný kurz České národní banky platný k okamžiku směny - 0,1 CZK

Např. při výběru prostředků z účtu (WITHDRAWAL) ve výši 100 EUR a kurzu ČNB 25,1 CZK/EUR bude na bankovní účet Klienta připsáno 2.500 CZK, počítáno jako 100 EUR krát (25,1 - 0,1), tj. 25 CZK/EUR.